Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
– KOMENTARZE I FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych osobowych są twórcy i właściciele bloga grasowanie.eu.

Odbiorcami danych osobowych są Administratorzy bloga grasowanie.eu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie i przetwarzanie niezbędnych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu – kontaktu za pomocą poczty e-mail lub formularza kontaktowego, a także do komentowania wpisów na blogu grasowanie.eu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionego interes Administratora.

 

Udostępnij na: